Preguntes freqüents
Preguntes freqüents
 • Què cobreix l’assegurança de crèdit?

  Preguntes freqüents sobre l’assegurança de crèdit

 • Com es comuniquen les vendes a l’assegurança?

  Les operacions es notifiquen d’una manera global, desglossades per assegurables i no assegurables, països i trams de durada del risc.

 • Què és la classificació?

  L’import del risc que Crédito y Caución accepta per a cadascun dels clients de l’assegurat.

 • Què és l’ampliació temporal de la classificació?

  Permet mantenir la cobertura durant un termini posterior a la reducció o a l’exclusió de la classificació.

 • De quina quantitat indemnitza l’assegurança?

  De la quantitat que resulti d’aplicar el percentatge establert en les Principals Condicions sobre la pèrdua assegurada.

 • Què és el límit mínim de cobertura?

  L’import mínim que ha d’assolir un crèdit impagat en el moment de la declaració de l’avís d’insolvència provisional.