AVL Consultores
Assegurances de Crèdit i de Caució

Assegurances de Crèdit

L’assegurança de Crèdit és un instrument eficaç al servei de les empreses, que protegeix els seus comptes comercials per cobrar contra el risc de mora prolongat i el d’insolvència dels seus clients compradors, amb la qual cosa es garanteix un dels seus actius més importants.

Més informació

Assegurances de Caució

És una de les solucions més eficaces per a totes les empreses, que, per exigències legals o contractuals, necessiten garantir el compliment de les obligacions contretes enfront de tercers, com poden ser les administracions públiques, empreses privades o organismes oficials.

Més informació

Serveis en línia de Crédito y Caución

Et presentem els serveis en línia de valor afegit més eficaços i avançats del mercat. Tots aquests satisfan les necessitats del cicle de negoci i s’adapten a les característiques de cada empresa.
Creix amb el cercador de nous potencials, supervisa financerament cada client, integra els sistemes per agilitzar la gestió de la pòlissa, servei de consultoria personalitzada en comerç exterior, digitalització del teu negoci amb plataformes de venda en línia, etc.
T’ajudem a buscar les necessitats del teu negoci i t’oferim el servei més adequat.

Raons per assegurar-se a amb AVL Consultores

Raons per a assegurar-se amb nosaltres

CyC Actualitat

Equip AVL Consultores

 1. Armando Vidal

  Director Agència

  Soci Fundador

  Especialista en Credit Management

 2. Albert Igual

  Agent Comercial

  Atenció a l´Assegurat

  Garanties de Caució

  Nous Mercats

 3. Sara Díaz

  Gestora de Comptes

  Atenció a riscos

  Resolució d´Incidències

  Seguiment de Sinistres 

 4. Jordi Sanromà

  Gestor de Comptes

  Atenció a riscos

  Resolució d´Incidències

  Seguiment de Sinistres

AVL Consultores

Agència exclusiva n. 8495

Foto perfil agente

Acrescentar contacto à agenda