Preguntes freqüents
Preguntes freqüents
 • Què cobreix l’assegurança de crèdit?

  Preguntes freqüents sobre l’assegurança de crèdit

 • Com es comuniquen les vendes a l’assegurança?

  Les operacions es notifiquen d’una manera global, desglossades per assegurables i no assegurables, països i trams de durada del risc.

 • Què és la classificació?

  L’import del risc que Crédito y Caución accepta per a cadascun dels clients de l’assegurat.

 • Què és l’ampliació temporal de la classificació?

  Permet mantenir la cobertura durant un termini posterior a la reducció o a l’exclusió de la classificació.

 • De quina quantitat indemnitza l’assegurança?

  De la quantitat que resulti d’aplicar el percentatge establert en les Principals Condicions sobre la pèrdua assegurada.

 • Què és el límit mínim de cobertura?

  L’import mínim que ha d’assolir un crèdit impagat en el moment de la declaració de l’avís d’insolvència provisional.

Boada

Agència exclusiva n. 17011

Foto perfil agente

Acrescentar contacto à agenda