Assegurança de Caució
Assegurança de Caució

Què és una assegurança de caució?

L’assegurança de caució és una garantia l’objectiu de la qual és assegurar el compliment d’una obligació per part del client envers un tercer, designat com a beneficiari. L’asseguradora de caució indemnitzarà el beneficiari pels danys patrimonials si el prenedor incompleix els seus compromisos legals o contractuals. El prenedor de l’assegurança ha de reemborsar qualsevol pagament fet per l’asseguradora. Està regulada per l’article 68 de la Llei 50/1980 del contracte d’assegurança.
En aquest negoci, intentem minimitzar riscos, i comptar amb Crédito y Caución ens dóna seguretat en les nostres relacions comercials: és com tenir un as a la màniga.

Com funciona la nostra assegurança de caució?

Després d’analitzar el risc tècnic i financer del client, emetem una pòlissa que cobreix el compliment de les seves obligacions legals amb el beneficiari.
Tenim pòlisses individuals per garantir una obligació específica o pòlisses globals que emparen aquells clients que necessitaran la presentació de múltiples garanties en el futur.
Crédito y Caución emet un Certificat d’assegurança de caució, que el client presenta al beneficiari per licitar, signar un contracte o exercir una activitat.

Quan necessito una assegurança de caució?

L’assegurança de caució és una eina necessària per a les empreses que treballen amb l’Administració pública, que generen deutes aranzelaris o que exerceixen algunes activitats per a les quals s’exigeix una fiança.

Avantatges de contractar la nostra assegurança de caució

La nostra assegurança de caució és l’alternativa eficaç per cobrir les necessitats legals o contractuals de fiançament amb grans avantatges respecte d’altres possibilitats, com ara l’aval bancari: abarateix els costos, no immobilitza saldos en compte, no computa CIRBE ni consumeix els límits de crèdit amb entitats financeres.
Crédito y Caución és el principal operador europeu de caució, amb quasi 90 anys d’experiència i eines de darrera generació per a la gestió integral de la pòlissa en línia.
Disposem de la fortalesa financera de Grupo Catalana Occidente i tenim un ràting A2 de Moody’s, que garanteix l’acceptació de les nostres garanties per part de tots els organismes públics i entitats privades.
Els nostres assegurats tenen accés a Publicaución, un servei gratuït d’informació de licitació i adjudicacions amb més de 70 fonts d’informació que permet l’emplenament automàtic de sol·licituds de garantia.

Garanties i cobertures principals de l’assegurança

Crédito y Caución té més de 20.000 clients de caució amb més de 60.000 garanties en vigor. Som la principal companyia utilitzada per les empreses per accedir a la licitació pública. La nostra activitat en aquest camp assegura que es construeixin grans infraestructures o que una partida de benes arribi a un hospital.

Requisits i com contractar-la

Sol·liciteu la vostra pòlissa a mida al nostre servei d’atenció al client a través del botó "Et truquem". Un cop emesa la vostra pòlissa global, tindreu accés a CyCaución per sol·licitar les vostres garanties en línia. Donem resposta al 75 % de les sol·licituds en 60 minuts i al 98 % abans de les primeres 24 hores.

Quant costa una assegurança de caució?

L’assegurança de caució abarateix els costos en comparació amb altres fórmules de fiançament. Empleneu el botó "Et truquem" i Crédito y Caución analitzarà el risc tècnic i financer de la vostra operativa per informar-vos sense cap compromís sobre les condicions aplicables a l’assegurança de caució.

Boada

Agència exclusiva n. 17011

Foto perfil agente

Acrescentar contacto à agenda