Agents immobiliaris
Agents immobiliaris

Té, com a objecte, garantir, a l’assegurat, les quantitats que, en el desenvolupament de la seva activitat mediadora, rebin els agents immobiliaris com a conseqüència d’apropiació indeguda, fins que aquestes quantitats siguin posades a la disposició dels destinataris.


En diverses comunitats autònomes és obligatori disposar d’una pòlissa de caució per exercir l’activitat d’agent immobiliari.


Usuaris:

  • Agents de la Propietat Immobiliària

Servicios relacionados

cycmap
CyCred Maps

Para poder aprovechar las oportunidades hay que saber dónde se encuentran

cycview
CyCres View

Su cartera de clientes siempre bajo control

cycomex
CyComex

Soluciones para su internacionalización con la mejor inteligencia de mercados