Duanes
Duanes

L’exigència de garanties per part de l’Administració de Duanes ve determinada amb l’afany de garantir el cobrament del deute tributari. A aquest efecte, les duanes sol·liciten, de l’obligat principal, la constitució de garantia, la qual respondrà de l’import del deute, dels interessos i dels recàrrecs.


Tipus de garanties:

  • Dipòsit duaner
  • Aixecament previ (importació)
  • Importació temporal
  • Perfeccionament actiu
  • Dret antidúmping provisional
  • D’altres

Usuaris:

  • Importadors, agents de duanes, transitaris, etc.

Servicios relacionados

cycmap
CyCred Maps

Para poder aprovechar las oportunidades hay que saber dónde se encuentran

cycview
CyCred View

Su cartera de clientes siempre bajo control

cycomex
CyComex

Soluciones para su internacionalización con la mejor inteligencia de mercados