FEGA
FEGA

Document d’Admissió Temporal de mercaderies que substitueix els documents nacionals d’exportació i importació temporal, perquè qualsevol mercaderia (no perible) pugui viatjar fora de les fronteres nacionals, cosa que facilita les relacions comercials, ja que es fa servir una documentació única entre els països adherits.
Aquests documents els emeten les cambres de comerç, les quals exigeixen, com a garantia, un certificat d’assegurança de caució o aval.


Tipus de garanties:

  • Empreses: esdeveniments esportius, espectacles, exposicions, mostres, etc.
  • Viatjants de comerç (mostraris de productes).
  • El FEGA té, com a objectiu, l’ordenació i la intervenció dels productes i del mercat agrari en l’àmbit de les competències estatals i d’acord amb la normativa comunitària.
  • Tipus de garanties:
  • Licitació
  • Compliment
  • Bestreta
  • D’altres

Usuaris:

  • Empreses del sector agroalimentari

Servicios relacionados

cycmap
CyCred Maps

Para poder aprovechar las oportunidades hay que saber dónde se encuentran

cycview
CyCred View

Su cartera de clientes siempre bajo control

cycomex
CyComex

Soluciones para su internacionalización con la mejor inteligencia de mercados