Residus de construcció
Residus de construcció

Les ordenances de les comunitats autònomes relatives a la gestió de residus de construcció i demolició preveuen la sol·licitud de garantia per a la gestió correcta dels residus generats a l’obra o demolició. Aquestes garanties les ha de presentar la constructora a l’hora de sol·licitar una llicència d’obres o en el moment d’obtenir-la, davant de la comunitat autònoma o de l’ajuntament.

Usuaris:

  • Empreses de construcció

Servicios relacionados

cycmap
CyCred Maps

Para poder aprovechar las oportunidades hay que saber dónde se encuentran

cycview
CyCred View

Su cartera de clientes siempre bajo control

cycomex
CyComex

Soluciones para su internacionalización con la mejor inteligencia de mercados